Więcej... Właściwy prawnik
Posted in Prawo

Właściwy prawnik

Odnalezienie właściwego prawnika z perspektywy klienta

Więcej... Istota bezpieczeństwa i ładu publicznego
Posted in Prawo

Istota bezpieczeństwa i ładu publicznego

Podtrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych wymogówsprawnego działania każdego państwa. Służby mundurowe, a zatem również policja odgrywają…

Więcej... Przelew wierzytelności
Posted in Prawo

Przelew wierzytelności

Efektem zawarcia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja taka, nazywana jest…

Więcej... Usługi prawne
Posted in Prawo

Usługi prawne

Kancelarii prawnych w Polsce jest jak grzybów po deszczu. Kancelarie prawne świadczą usługi w ustalonym przez siebie zakresie. Z reguły…