Posted in Prawo

Istota bezpieczeństwa i ładu publicznego

Podtrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych wymogówsprawnego działania każdego państwa. Służby mundurowe, a zatem również policja odgrywają w tym procesie poważną rolę….

Więcej ... Istota bezpieczeństwa i ładu publicznego
Posted in Prawo

Przelew wierzytelności

Efektem zawarcia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja taka, nazywana jest również często w języku potocznym…

Więcej ... Przelew wierzytelności
Posted in Prawo

Usługi prawne

Kancelarii prawnych w Polsce jest jak grzybów po deszczu. Kancelarie prawne świadczą usługi w ustalonym przez siebie zakresie. Z reguły porady przeznaczone są dla osób…

Więcej ... Usługi prawne