Reklama

Reklama jest konieczna w większości branż. Jedną z nadrzędnych kwestii jaką należy się zająć to dobór adekwatnej postaci reklamy twojej branży lub też produktu jaki sprzedajesz. Każda branża ma swoją swoistość oraz charakterystyczną grupę docelową. Dla pewnych branż najbardziej akuratna będzie reklama zewnętrzna, przykładowo billboardy, dla innych najlepszą postacią reklamy będą spoty telewizyjne a jeszcze inna branża będzie czerpała bardzo duże korzyści z reklamy na ulotkach. Bardzo często jeżeli nie najczęściej przedsiębiorstwa korzystają przy prowadzeniu kampanii reklamowych z paru typów reklam. Na przykład, jeśli mamy do czynienia z ogólnokrajową kampanią promującą dany produkt to bardzo często możemy zobaczyć w tej samej formule graficznej reklamy na bilbordach, w telewizji i w Internecie.  

Projektując reklamy trzeba scharakteryzować grupę docelową. Potem na podstawie tej definicji dobierać typy reklam, rodzaje miejsc ich zainstalowania lub emisji, ich charakter, język przekazu.

Murale reklamowe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *